Sobota, 13 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja
Pokaż menu

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Wiązownica

16 lutego, 2022
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
 Sz.P.
Radni Gminy Wiazownica
Sołtysi i Mieszkańcy

 

           Przewodniczący Rady Gminy Wiązownica, zwołuje XLIV Sesję Rady Gminy Wiązownica, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta  z  pracy  w okresie  pomiędzy XLIII a XLIV Sesją.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji z prac w okresie pomiędzy Sesjami.
  6. Podjęcie uchwał  w sprawie: 

324 – zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
325 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w oddziałach przedszkolnych pracujących w grupach mieszanych – zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica;
326 – zmieniająca uchwałę nr XLI/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wiązownica”;
327 – przyjęcia programu osłonowego Gminy Wiązownica w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;
328 – ustanowienia pomników przyrody;
329 – zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/217/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiązownica. 

  1. Przedłożenie Radzie Gminy Wiązownica planów pracy komisji stałych Rady oraz zatwierdzenie planu Komisji Rewizyjnej.
  2. Wnioski i informacje.      

 
 

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Socała
 

 
 
W związku z panującą pandemią COVID-19 i związaną z tym sytuacją epidemiologiczną, proszę o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych szczególnie poprzez założenie maseczki ochronnej, utrzymanie bezpiecznej odległości, dezynfekcję rąk lub używanie jednorazowych rękawiczek w czasie trwania Sesji.
Gmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).