Środa, 5 października 2022r. | Imieniny: Placyda, Apolinarego
Pokaż menu

ZAPROSZENIE NA LIII SESJĘ RADY GMINY WIĄZOWNICA

09 sierpnia, 2022
 KR.LIII.2022                                                          Wiązownica, dnia 09.08.2022 r.

 

   Sz.P.Radni Gminy Wiązownica, Sołtysi, Mieszkańcy

           Przewodniczący Rady Gminy Wiązownica, zwołuje LIII Sesję Rady Gminy Wiązownica, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta  z  pracy  w okresie  pomiędzy LII a LIII Sesją.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji z prac w okresie pomiędzy Sesjami.
  6. Podjęcie uchwał  w sprawie: 

386 – zmian budżetu gminy na 2022 rok;
387 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica;
388 – określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wiązownica, w roku szkolnym 2022/2023;
389 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wiązownica, położonych w miejscowości Szówsko i Radawa;
390 - przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Wiązownica;
391 - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązownica;
392 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiązownica
i zagospodarowania tych odpadów;
393 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Wiązownica;
394 - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
395 - uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Wiązownica;
396 - uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
397 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wiązownica.
 

  1. Wnioski i informacje.      

 

Przewodniczący Rady Gminy Wiązownica
Krzysztof SocałaGmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).