Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości RADAWA

06 września, 2022
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
 DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości RADAWA
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XXXII/248/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.
Data I przetargu: 5.08.2022

I. Dane dotyczące nieruchomości:
  1.  Dla działek nr nr:   286/9, 286/10, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/24, 286/25, 286/26, 286/27, 286/28, 286/29, położonych w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy w Jarosławiu  – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW 61318/1.
 2.  Powierzchnia działek według ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza:
 

  Nr ewidencyjny Powierzchnia w ha Cena wywoławcza (brutto) zawiera 23% VAT
1.                 286/9 0,0738 67 400,00
2.                 286/10 0,0738 67 400,00
3.                 286/12 0,1042 95 000,00
4.                 286/13 0,0718 65 600,00
5.                 286/14 0,0718 65 600,00
6.                  286/15 0,0718 65 600,00
7.                 286/16 0,0717 65 500,00
8.                 286/17 0,0717 65 500,00
9.                 286/18 0,0716 65 200,00
10.                  286/19 0,0704 64 300,00
11.               286/20 0,0805 73 500,00
12.                 286/21 0,1044 95 300,00
13.                 286/24 0,0712 65 000,00
14.                 286/25 0,0708 64 700,00
15.             286/26 0,0710 64 900,00
16.                 286/27 0,0712 65 000,00
17.                 286/28 0,0714 65 200,00
18.                 286/29 0,0717 65 500,00

3. Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działek opodatkowana  podatkiem VAT w wysokości 23%.
 4. Zgodnie ze SU i K Z P znajduje się w terenach rekreacyjnych. Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki są objęte decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczone pod zabudowę domkami letniskowymi. Działki posiadają kształt foremnych prostokątów,  mające dostęp do dróg gminnych, media; prąd, woda, znajdują się w granicy działki macierzystej, teren równy, niezakrzaczony. Działki posiadają duże walory rekreacyjne, położone w bliskim sąsiedztwie lasu.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu .
II. Warunki przetargu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem lub gotówką w kasie Urzędu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica w terminie do dnia 30 września 2022r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy).     
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
2. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2022r. (czwartek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela  pracownik ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa.
  2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica
  3. Prasa lokalna.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

 
 
Gmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).