Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

16 stycznia, 2024
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szówsko
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXXI/519/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.
Data pierwszego przetargu: 15.11.2023r.

I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz warunki przetargu:
1.  Dla nieruchomości, położonej w miejscowości Szówsko,  Sąd Rejonowy w JAROSŁAWIU  – Wydział KW prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 47544/0                                                         
2. Cena wywoławcza (brutto)  działki:
nr 2678 o pow. 0,0399 ha – 22 140,00zł ( cena zawiera 23% podatku VAT).
3.Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.
4. Opis nieruchomości – Działka posiada kształt prostokąta, zabudowana starym budynkiem handlowo-usługowym w bardzo złym stanie technicznym, teren uzbrojony, posiada dostęp do drogi gminnej, położenie w kompleksie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Brak MPZP, zgodnie ze SUIKZP działka znajduje się w obszarach zabudowy osadniczej.
II. Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica          w terminie do dnia 13 lutego 2024 r. ( w tytule wpłaty wskazać numer działki, której dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne ponosi nabywca.
2. Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2024 r. o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy, pokój nr  25 (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu udziela Kierownik RRG pokój nr 15  lub pod nr tel. 604 293 500
 
Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Szówsko
  2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

 
 

 
Gmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).