Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Regulamin XIV Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

25 listopada, 2021
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Szkoła Podstawowa im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy
oraz Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy
zaprasza wszystkich uczniów do udziału w czternastej  edycji
Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
 pod patronatem Wójta Gminy Wiązownica.

Swoim zaangażowaniem postarajmy się podtrzymywać i rozwijać tę przepiękną tradycję najcudowniejszych w naszej polskiej kulturze chrześcijańskiej świąt.

Cele konkursu:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej
 i narodowej.
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki oraz tradycji kulturowej  związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
 • Prezentowanie osiągnięć artystycznych uczniów.
 • Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.
Uczestnicy:   Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Obejmuje dwie  grupy wiekowe:
uczniowie szkoły podstawowej klas: I – III,                                                             
uczniowie szkoły podstawowej klas: IV – VI
uczniowie szkoły podstawowej klas: VII - VIII                                                       

Warunki:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy - szopki bożonarodzeniowej.
Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia,
Zaleca się wykonanie szopki w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień, itp.)
Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko autora, kategorię wiekową, klasę i numer telefonu do kontaktu oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka.
Kryteria ocen:
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 1. Ogólne wrażenie artystyczne.
 2. Oryginalność pomysłu.
 3. Opracowanie tematu, dobór i wykorzystanie materiałów.
 4. Wkład pracy.
 5. Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.
 6. Samodzielność wykonania.
Termin:
Prace należy składać w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy
 do dnia 10 grudnia  2021 r. do godziny 15.00
Rozstrzygnięcie konkursu:
Zakwalifikowane do konkursu prace będą prezentowane na wystawie. Ogłoszenie wyników  nastąpi 14 grudnia 2021 r. Informacje te zostaną podane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy oraz przekazane telefonicznie do szkół.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów podczas wykonywania prac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ORGANIZATORZY
                                                                                                                                                                       

Oświadczenie
rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
biorących udział w XIV  Gminnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
Z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych): wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i  wizerunku  mojego dziecka....................................................................
ucznia..........................................................................................................., do celów związanych z jego         
                                     (nazwa szkoły wraz z miejscowością)
udziałem w Gminnym  Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych w Wiązownicy organizowanym przez Szkołę Podstawową w Wiązownicy dla  uczniów  szkół podstawowych  w roku szkolnym 2021/2022.
 
                                                                                                                                                 .............................................................                                                                                           (podpis rodzica (opiekuna prawnego)
 
 
 
 
 
 
Gmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).