Sobota, 2 grudnia 2023r. | Imieniny: Balbiny, Bibianny, Pauliny
Pokaż menu

„Wolontariat na trudne czasy niezastąpiony”. Gala Wolontariatu 2021.

08 grudnia, 2021

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią Covid-19 konferencja została zorganizowana w trybie online, zaś Gala Wolontariatu odbyła się w klubach wolontariatu w szkołach, na uczelni i organizacjach współpracujących z realizatorem zadania – Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia. Członkowie kół i klubów wolontariatu mieli możliwość wzięcia udziału za pomocą łączy internetowych w grupach lokalnych, logowali się wspólnie ze swoim opiekunem. Uczestnikom konferencji zgodnie z agendą życzenia i gratulacje z okazji Światowego Dnia Wolontariusza złożyli: JM Rektor PWSTE prof. ucz. dr hab.  Krzysztof Rejman, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Dariusz Tracz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jadwiga Marycka–Legeny.   

Konferencja była zwieńczeniem działań związanych z realizacją projektu z Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, współfinansowanego przez Gminę Miejską Jarosław. Patronatem honorowym wydarzenie objął Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza oraz Starosta Jarosławski. Patronatu medialnego udzielił Ekspres Jarosławski.

W ramach wsparcia tematyki związanej z profilaktyką Covid-19 Renata Majkut–Lotycz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przedstawiła prezentacje związane z prawidłowym używaniem maseczek, kampanię „Szczepimy się” i program szczepień przeciwko Covid -19 wdrażanego w Polsce.

W prowadzonej przez dr Alicję Kłos PWSTE pierwszej sesji merytorycznej swoje wystąpienia przedstawiła Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczadzkiej, reprezentująca Podkarpacki Korpus Solidarności. W swoim wystąpieniu omówiła założenia Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa, której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. To pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych, którzy organizują im wolontariat organizacji, placówek, itd. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu.  Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Następne wystąpienie pt. „Wolontariat to jest moc” Marcina Piotrowskiego Prezesa Stowarzyszenia Folkowisko, organizatora festiwali Folkowisko i CieszFanów z Gorajca, koordynatora programu „Czysta rzeka” zawierało przykłady działań wolontariuszy oraz efekty uzyskane dzięki ich zaangażowaniu. Autor prezentacji zwrócił uwagę na motywacje podejmowania wolontariatu i rezultaty dla samych wolontariuszy w postaci nowych kompetencji, pozyskania przyjaciół, wzrostu samooceny, lepszej pozycji na rynku pracy. Zachęcił także do wspólnych działań i budowania koalicji klubów wolontariatu powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego w oparciu o możliwości stwarzane przez Korpus Solidarności. Wystąpienie było pełne energii i doskonale wpasowało się w nastrój świętowania.

Kolejne wystąpienie, Teresy Krasnowskiej – prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, zawierało raport z działań podjętych w zadaniu „Wolontariat na trudne czasy – Niezastąpiony”. Z przedstawionego materiału wynika, że dzięki realizacji w ostatnich latach projektów tj. „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu”, „Jarosławska Kuźnia wolontariatu Bis” oraz „Wolontariat na trudne czasy – Niezastąpiony” sfinansowanych w oparciu o Jarosławski Budżet Obywatelski- dotacja Gminy Miejskiej Jarosław oraz ze środków własnych Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia znacznie wzrosła ilość aktywnych wolontariuszy zarówno wśród dzieci powyżej lat 13 młodzieży i dorosłych. Współczynnik wzrostu zainteresowania wolontariatem jako formą dodatkowej aktywności uczniów i studentów wynosi ponad 70 % rok do roku. Zdaniem samych wolontariuszy, zawartym w ankietach ewaluacyjnych potrzebują oni coraz bardziej specjalistycznego wsparcia szkoleniowego oraz działań wspólnych dla różnych klubów wolontariatu. Wolontariusze w większości dobrze rozumieją ideę wolontariatu długoterminowego i chętnie włączają się w takie działania. Podczas wystąpienia prelegentka przedstawiła założenia tegorocznej edycji projektu, zestawienie liczby uczestników zajęć, ilości godzin poszczególnych szkoleń i ich tematykę. Zwróciła uwagę na nowe elementy takie jak: budowanie zespołu opiekunów, którzy po wizycie studyjnej postanowili utworzyć Radę Wolontariatu i podejmować wspólne przedsięwzięcia oraz wspierać treningowe działania wolontariuszy, którzy w wyniku negocjacji przygotowali wspólnie kalendarz na rok 2022 oraz postanowili zaangażować się we wspólne działanie polegające na realizacji kilku działań o charakterze charytatywnym. Za najważniejszy rezultat na podstawie przeprowadzonych już ewaluacji uznano budowanie sieci współpracy pomiędzy różnymi klubami wolontariatu, budowanie koalicji wolontariatów opartej na radości działania i chęci niesienia pomocy w trudnych czasach pandemii. 

Rozwinięciem wątku współpracy pomiędzy klubami było przedstawienie wyników ewaluacji wizyty studyjnej opiekunów dokonane przez Annę Sawicką. W zajęciach uczestniczyło 16 osób. W ankiecie ewaluacyjnej znalazło się 9 pytań. Forma pytań otwartych pozwoliła uczestnikom na pogłębioną refleksję i tworzenie nowego modelu działania nakierowanego na eliminowanie rywalizacji i tworzenie koalicji klubów wolontariatu.

W drugiej sesji merytorycznej prowadzonej przez Renatą Majkut–Lotycz poszczególne kluby wolontariatu w Jarosławiu zaprezentowały swoje działania. W sumie udało się ze względów czasowych przedstawić 10 przykładów dobrej praktyki. Prelegentami były następujące osoby: Agnieszka Joniec–Jurczak – opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu, Aleksandra Matwij Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jarosław, Renata Krzebiot opiekun tworzącego się klubu wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami integracyjnymi w Jarosławiu, Monika Biela – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu, Małgorzata Jakielaszek i Monika Cholewa – Lokalne Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Piotr Wroński wolontariusz Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wraz z opiekunką wolontariatu, wicedyrektor Joanną Czyż, Radosław Baj – opiekun wolontariuszy w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, Ewa Lubas i Jadwiga Ilić - Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, w imieniu Akademickiego Centrum Wolontariatu prezentację przedstawiła studentka Diana Makowiecka, a Stowarzyszenia EM-ART Maria Bichajło. Przestawiony materiał pokazał jak wiele cennych inicjatyw podejmują wolontariusze i jak wiele już osiągnięto dzięki współpracy pomiędzy klubami. W dyskusji zabrali też głos wolontariusze z Zespołu Szkół Drogowo–Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu wspierani przez Renatę Tomaka-Pasternak, dyrektorkę Szkoły. Przedstawiono także jeszcze ciepły kalendarz, który niebawem będzie można nabyć.

Podczas konferencji symbolicznie wręczono statuetki ufundowane przez Starostę Jarosławskiego dla 15 klubów. Ze względów epidemicznych gala wolontariatu odbyła się w formie lokalnych spotkań w poszczególnych placówkach i klubach. Przekazano 104 medale dla najaktywniejszych wolontariuszy, kwiaty, kalendarze oraz poczęstunki dla wolontariuszy. Każdy z klubów świętował nieco inaczej np. W Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu było to spotkanie na sportowo i z animacjami, w Zespole Szkół Innowacyjnych uroczyście. W Szkole Podstawowej nr 6 w Jarosławiu odbyła się sesja zdjęciowa, na PWSTE spotkanie z wyjściem do podopiecznych ACW.

 Organizatorzy konferencji zarejestrowali udział 87 osób zalogowanych osobiście, jednak w konferencji online uczestniczyli także wolontariusze wraz ze swoimi opiekunami.  

Informacja prasowa (tekst, zdj.): organizatorzy konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).