Czwartek, 22 lutego 2024r. | Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
Pokaż menu

“Strategia rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”. Co zawiera?

19 listopada, 2021

Jak może wyglądać ziemia jarosławska za niecałe 10 lat z perspektywy samorządu powiatowego? Część odpowiedzi na to pytanie jest do sprawdzenia w przyjętej przez Radę Powiatu "Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 - 2030". To jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, który określa obszary strategiczne rozwoju, przypisując im proponowane zadania do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat.

- Realizacja części z tych zadań możliwa będzie poprzez pozyskiwanie do budżetu środków zewnętrznych. Mogą one pochodzić zarówno z funduszy europejskich, budżetu państwa, jak również innych źródeł, przeznaczonych na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - Brak tego typu dofinansowania nie wyklucza oczywiście realizacji założonych zadań z budżetu powiatu, a przynajmniej ich części, jest jednak nieodzowny, by myśleć o kompleksowej realizacji obszarów strategicznych - dodaje starosta.

"Strategia rozwoju..." została opracowana siłami własnymi samorządu, w ramach prac Zespołu Redakcyjnego i Grup Roboczych i liczy 41 stron. Redakcję tekstu poprzedziła ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców powiatu, a zakończył proces konsultacji społecznych tekstu przyjętego przez Zarząd Powiatu. Ostatnim etapem była uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego. 

Wybrane zadania samorządu powiatowego uwzględnione w „Strategii…” (stan na rok 2021):

  • Zdrowie Działalność Centrum Opieki Medycznej - nadzór nad funkcjonowaniem szpitala powiatowego oraz prowadzenie w nim inwestycji.
  • Edukacja Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz w przypadku powiatu jarosławskiego: specjalnej szkoły podstawowej i przedszkola w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
  • Rynek pracy Działalność Powiatowego Urzędu Pracy, podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków oraz rozwoju przedsiębiorczości.
  • Drogi Budowa i remonty dróg powiatowych. Działania w ramach tego zadania prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg.
  • Polityka społeczna Prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oferującego wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne, ponadgminnych domów pomocy społecznej oraz organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich. To także współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym.
  • Wspieranie osób niepełnosprawnych Zadania powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków PFRON, są realizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy. W zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz innych sprawach z tym związanych, zadania te realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny Określanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, wydawanie poleceń podjęcia określonych zadań lub usunięcia zagrożeń, tworzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. To między innymi współpraca z administracją rządową w zapobieganiu klęskom żywiołowym.

"Strategia..." dotyczy planowanego rozwoju powiatu w najbliższym dziesięcioleciu, w wymienionych powyżej dziedzinach życia publicznego, jak również w równie istotnych, czyli komunikacji publicznej, scaleniach i geodezji, szeroko pojętej tematyce środowiska naturalnego i rolnictwa a również kulturze i sporcie. Każda z tych dziedzin została podzielona na obszary strategiczne. W stosunku do każdego z nich założono zadania do realizacji.

Załączniki do pobrania

2021-2030_STRATEGIA_WERSJA_OSTATECZNA.pdfplik w formacie .PDF (23 Pobrań)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).