Sobota, 3 czerwca 2023r. | Imieniny: Leszka, Tamary, Karola
Pokaż menu

Ruszyły Programy dla osób z niepełnosprawnością w Powiecie Jarosławskim w 2023 roku

23 marca, 2023

Warsztat Terapii  Zajęciowej (WTZ)

W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczy 50 osób z terenu Powiatu Jarosławskiego, posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Korzystają tam z rehabilitacji prowadzonej  w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy.

Istnieje wiele form i technik wsparcia w WTZ, dzięki którym uczestnicy uczą się czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijają psychofizyczną sprawność oraz podstawowe, a często i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Celem tych działań jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy.

Dla każdego uczestnika WTZ opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych
i spodziewanych efektów.

Osoby, które opuściły WTZ i podjęły pracę, a także osoby oczekujące na przyjęcie do placówki, mogą skorzystać z oferty tzw. Klubu Absolwenta WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, zlokalizowany jest przy ul. 3 Maja 39
w Jarosławiu.

Działalność placówki współfinansowana jest ze środków PFRON oraz Powiatu Jarosławskiego.

W 2023r.
Pozyskane środki z PFRON na działalność WTZ – 1 384 800,00 zł
Pozyskane środki z PFRON na Klub Absolwenta WTZ – 216 300,00 zł
Wkład własny finansowy Powiatu Jarosławskiego – 153 867,00 zł

 DSC1940 DSC1945 DSC1957 DSC2023 DSC2027 DSC2057 DSC2069

Klub Absolwenta WTZ

Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów terapii zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia lub poważnie utrudnia aktywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. WTZ stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatu, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Na terenie Powiatu Jarosławskiego działa Klub Absolwenta WTZ przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Klub Absolwenta WTZ finansowany jest ze środków PFRON w ramach programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”. W 2023r.  objętych działaniami Klubu jest  35 osób - które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia.

Klub prowadzi zajęcia: plastyczne, fotograficzne, sportowo-taneczne, kulinarne, ogrodniczo
– florystyczne oraz warsztaty psychologiczno – doradcze. Dodatkowo  uczestnicy klubu mają organizowane wspólne wyjazdy,  spotkania, imprezy, warsztaty i szkolenia.

306163711 2281366842030322 865333289546969022 n308171192 422475936681010 2915710861924281379 n308474714 423378563257414 476376076811928843 n308499835 423373683257902 552092433906376956 nP1110769310398870 434802082115062 4088234270087018934 n

Mieszkanie chronione wspierane

To już 13 rok działania mieszkania chronionego w Powiecie Jarosławskim.

Głównym celem zadania jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Powiatu Jarosławskiego usług bytowych oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

W mieszkaniu zlokalizowanym w budynku przy ul. Wilsona 6a należącym do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu , zamieszkuje w 2023r.
- 7 osób.

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w Mieszkaniu jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców, w wymiarze umożliwiającym osiągnięcie zakładanych celów.

Standard pomieszczeń i formy wsparcia w mieszkaniu chronionym są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Zadanie publiczne realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, współfinansowane jest ze środków Powiatu Jarosławskiego oraz odpłatności mieszkańców.

W 2023r.  koszt realizacji zadania ustalono na kwotę 330 720,00 zł          
z czego 275 600,00 zł ze środków Powiatu Jarosławskiego          
i 55 120,00 zł wkładu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.        

 DSC1815 2 DSC1818 2 DSC1825 2 DSC1830 2

Centrum opiekuńczo – mieszkalne (COM)

Zadanie  „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego” realizowane jest od 2021r.

Celem zadania  jest pomoc opiekunom 19 dorosłych osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego  lub pobytu dziennego.

Z usług COM zlokalizowanego w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu przy ul. Wilsona6b w Jarosławiu, w 2023r.  korzysta 19 osób.  W tym 9 osób w formie pobytu całodobowego oraz 10 osób w formie pobytu dziennego.

Osoby przebywające w Centrum mają zapewnione różnorodne wsparcie, w tym w zakresie: 
-  potrzeb pielęgnacyjnych,       
- zdrowotnych,               
- zapobiegania wtórnym powikłaniom,               
- stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej,         
- kompetencji poznawczych oraz           
- społecznych.

Mają także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. W ramach pobytu w Centrum, uczestnikom Programu dostarczane są usługi opiekuńcze oraz wspierające pobyt i aktywność Centrum, które świadczone są przez asystentów osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie publiczne realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na zlecenie Powiatu Jarosławskiego.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W 2023r. Powiat Jarosławski pozyskał na realizację zadania 943 200,00 zł.

P1130565P1120082P1110918P1110838P1110788centrum

 

Źródło (tekst, zdj.) PCPR w Jarosławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).