Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Ważne uchwały dla mieszkańców na sesji Rady Gminy

01 grudnia, 2023
Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

W dniu 28 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy Radymno odbyła się LXXIV sesja Rady Gminy Radymno zwołana na wniosek Wójta Gminy w trybie nadzwyczajnym. Program obrad był dość krótki, a wcześniej przeprowadzone posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Radymno usprawniło dyskusję nad projektami uchwał. 

Pierwszy temat podejmowany przez radnych dotyczył zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radymno w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jeszcze w lipcu informowaliśmy Państwa o wynikach naboru, na wszystkie dofinansowane projekty, które będą realizowane w ścisłej współpracy z parafiami, które są właścicielami zabytkowych obiektów. Jak poinformowała Sekretarz Gminy Radymno p. Beata Gałęza „jesteśmy w ścisłej współpracy z wszystkimi podmiotami, które otrzymały wstępną promesę, a uchwała stanowi podstawę do dalszego procedowania wniosków”.

Więcej o uzyskanej dotacji na: http://www.ugradymno.pl/asp/prawie-700-tys-zl-dla-parafii-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow,1,artykul,1,1320 oraz http://www.ugradymno.pl/asp/3-mln-dotacji-dla-gminy-radymno,1,artykul,1,1350

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Radymno p. Lucyna Piruta. Wprowadzone modyfikacje dotyczyły działów: gospodarka mieszkaniowa oraz oświata i wychowanie.

Ważną dla mieszkańców uchwałą była uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie tej uchwały pozwala na utrzymanie dotychczasowych stawek za odbiór odpadów (15 zł z kompostownikiem, 17 zł bez kompostownika). W konsekwencji brakująca kwota zostanie pokryta ze środków budżetu gminy.

Kolejnym istotnym dla mieszkańców punktem było podjęcie uchwały obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Uwzględniając trudną sytuację rolników, Wójt Gminy Bogdan Szylar wystąpił o opinię do Podkarpackiej Izby Rolniczej w celu utrzymania dotychczasowych stawek podatku rolnego, co w obliczu ogólnokrajowej podwyżki ceny skupu żyta, oznacza obniżkę podatku rolnego. Przypomnijmy, że w tym i kolejnym roku stawka wynosi 61,48 zł za 1 dt za żyto (153,70 zł za 1 ha zamiast stawki 224 zł).

Przedmiotem obrad było także uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Radymno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024, który da podstawę do udzielania dotacji dla działających na terenie gminy stowarzyszeń i klubów sportowych. Ostatnim punktem było nadanie nowego Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie z ostatniej sesji rady gminy dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu: https://www.youtube.com/watch?v=jj8moGJ9VF4&t=145s
Gmina Radymno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).