Piątek, 12 lipca 2024r. | Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
Pokaż menu

Ważna informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

26 listopada, 2021
Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Ważna informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Szanowni Państwo,

Wytyczne Ministerstwa i Centrum Projektów Polska Cyfrowa jasno wskazują, iż Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym również potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

  W związku z powyższym informujemy, że złożona przez Państwa dokumentacja wymaga uzupełnienia. W oparciu o § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uprzejmie prosimy o złożenie oświadczenia podlegającego weryfikacji. Oświadczenie uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących wyłącznie w przypadku udokumentowania go zaświadczeniem lub inną dokumentacją wystawioną przez instytucje organów publicznych, potwierdzającą pracę członka rodziny w PPGR. Jednocześnie zaznaczamy, że informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

 Ponadto przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

   W związku z powyższym proszę o uzupełnienie złożonych oświadczeń o wymagane dokumenty do Urzędu Gminy Radymno, pok. 27 w terminie do dnia 14. 12. 2021. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 628 24 19 w.31

W przypadku nieuzupełnienia oświadczenia pierwotnie złożonego, oświadczenie ów zostanie odrzucony.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

 Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 
Gmina Radymno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).