Czwartek, 22 lutego 2024r. | Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
Pokaż menu

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W 2021 ROKU.

31 grudnia, 2021

 

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W 2021 ROKU

 

Rok 2021 możemy określić jako rekordowy rok pod względem inwestycji w gminie Radymno. Udało się zrealizować wiele ważnych i potrzebnych dla naszego regionu zadań, które służą naszym mieszkańcom. Pomimo trudnego czasu wciąż trwającej pandemii, która wpływa również negatywnie na aspekt gospodarczy, a także dużej inflacji i większość zadań udało się zrealizować poniżej kwot zaplanowanych w budżecie. Dzięki temu zaoszczędzone środki przeznaczono na kolejne inwestycje. Największe z nich prezentujemy poniżej.

OZE

Największą w ostatnich latach inwestycją w Gminie Radymno był montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach domów mieszkańców gminy. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu – ponad 8 mln zł, udało się zamontować blisko 780 instalacji OZE. Wśród nich największą (383 szt) popularnością cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, które produkują prąd. Instalacje te pozwalają zaoszczędzić spore środki, które trzeba było przeznaczać na zakup energii elektrycznej. Nasi mieszkańcy przekonali się jak duża potrafią być to oszczędność, a tym samym projekt przyczynia się do ochrony środowiska, ograniczając emisje CO2. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również panele solarne służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, których zamontowano łącznie 248 kompletnych instalacji. W 116 gospodarstwach zainstalowano pompy ciepła również służące do podgrzewania wody, a w 31 gospodarstwach zamontowano nowe piece na pellet. Cała inwestycja rozpoczęła się końcem 2019 roku i została zakończona jesienią br. Wartość zadania wyniosła ponad 10 mln zł.

       - 1.jpg- 2.jpg

       - 33.jpg- 4.jpg

DROGI I CHODNIKI

Rok 2021 to zdecydowanie udany rok pod względem inwestycji drogowych. Łącznie na przebudowę infrastruktury drogowej przeznaczono prawie 7,4 mln zł i większość zadań została wykonana. W 2021 roku przebudowano aż 58 odcinki dróg o łącznej długości 17,26 km. Wartość tych prac na drogach gminnych wyniosła ponad 6 mln zł. Nie byłoby to możliwe bez dotacji, które gmina Radymno w ostatnich latach pozyskuje skutecznie i z rozmachem. Kwota 2 388 111 zł przyznana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przeznaczona na przebudowę 11 odcinków dróg. Z kolei dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliła na wykonanie inwestycji w Michałówce – droga w kierunku Duńkowic oraz w Świętem. Łączna wartość dotacji z RFRD wyniosła ponad 650 tyś zł. Zaś dofinansowanie przyznane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pomogło zrealizować modernizację drogi poscaleniowej  w Łazach. Warto zwrócić uwagę na dobrą współpracę z Powiatem Jarosławskim, z którym w tym roku udało się zrealizować wspólne inwestycje drogowe na łączną kwotę ponad 1,3 mln. Dzięki temu powstały nowe odcinki chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Chotyniec, Korczowa, Ostrów, Michałówka, Łazy, Nienowice, Święte. Łączna długość wybudowanych chodników wyniosła ponad 3,2 km. Z pewnością inwestycje drogowe są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców, którzy na co dzień poruszają się po drogach gminnych. Tegoroczne inwestycje z pewnością przyczynią się do poprawy jakości użytkowania dróg a także zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Warto zwrócić uwagę, że inwestycje drogowe nie ominęły żadnej z 19 miejscowości naszej gminy. 

  - 5.jpg- 6.jpg

- 7.jpg- 8.jpg

 

 - 9.jpg- 10.jpg

OŚWIETLENIE

 

Na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych wpłyną inwestycje w zakresie oświetlenia. W mijającym roku udało się wybudować (część w trakcie realizacji) 18 nowych odcinków oświetlenia, za łączną – zakontraktowaną kwotę 880 tyś zł. Cześć odcinków to kontynuacja zadań wcześniej rozpoczętych, zaś cześć to całkowicie nowe odcinki, na które mieszkańcy zgłaszali zapotrzebowanie. Największe inwestycje w zakresie oświetlenia poczyniono w Świętem,  Skołoszowie, Korczowie, Młynach, Michałówce, w Ostrowie, Zabłotcach, Chotyńcu, Nienowicach, Sośnicy i w Zamojscach.

 - 11_1_.jpg- 12_1_.jpg

- 12.jpg- 13.jpg

KANALIZACJA

W tym roku udało się zakończyć budowę pierwszego etapu kanalizacji w Korczowej o łącznej wartości blisko 2 mln zł, na którą pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwa realizacja II etapu budowy kanalizacji w Korczowej, która docelowo ma się zakończyć jesienią 2022 roku i kosztuje ponad 4 mln zł. W ten sposób cała przygraniczna miejscowość wraz z podłączeniem przejścia granicznego w Korczowej zostanie wyposażona w system kanalizacji sanitarnej połączonej z oczyszczalnią ścieków w Młynach. W mijającym roku udało się również sfinalizować największą inwestycję w ostatnich latach w gminie Radymno – przebudowę oczyszczalni ścieków w Świętem. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego (ponad 8 mln zł) przebudowano całkowicie oczyszczalnię, która jest w stanie obsłużyć system sieci kanalizacyjnej z całej aglomeracji. Nowoczesna oczyszczalnia jest wspomagana odnawialnym źródłami energii i spełnia najwyższe standardy środowiskowe. Wartość inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno wyniosła ponad 17 mln zł.

 - 14.jpg- 15.jpg

OŚWIATA

W ostatnich latach nasze szkoły są gruntownie przebudowywane i doposażane. Nie inaczej było w roku 2021. W szkole w Chotyńcu wymieniono przestarzałą i wadliwą instalację centralnego ogrzewania, przy okazji dokonując drobnych prac remontowych. Przy szkołach w Łazach i Nienowicach wybudowano nowe ogrodzenia za blisko 150 tyś zł każde. W szkole w Duńkowicach, która w tym roku szkolnym jest najliczniejszą szkołą w gminie położono nowe płytki na korytarzach i schodach. Na budynku oddziału przedszkolnego w Ostrowie wymieniono dach, a w szkole w Świętem dokonano remontu pokoju nauczycielskiego i kilka innych drobniejszych prac. Łączna wartość ww. robót wyniosła ponad 500 tyś zł. Szkoły, oprócz remontów zostały doposażone w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które są finansowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Łącznie nasze szkoły otrzymały 360 tyś zł na zakup materiałów edukacyjno – dydaktycznych rozwijających kreatywne myślenie. Ponadto 5 naszych szkół – w Chotyńcu, Duńkowicach, Łazach, Nienowicach i Sośnicy otrzymało po 35 tyś zł dotacji w ramach programu Aktywna Tablica. Dotacje zostaną przeznaczone na zakup sprzętu IT, który będzie służył rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów. 

- 166.jpg- 17.jpg

 

ŚWIETLICE I PLACE

Zadań inwestycyjnych nie zabrakło również przy infrastrukturze rekreacyjnej. W Duńkowicach wybudowano ogrodzenie wokół nowej świetlicy, tworząc tym samym zwarty kompleks w którym znajduje się świetlica, park rekreacyjny z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altanką i boiskiem wielofunkcyjnym. Obok tego miejsca znajduje się duże boisko do piłki nożnej. W Nienowicach zaś dokonano termomodernizacji świetlicy wiejskiej, docieplając ściany i tworząc jednocześnie estetyczna elewację budynku. W świetlicy w Łazach dokonano modernizacji instalacji elektrycznej oraz wykonano drobne prace remontowe. Zaś w świetlicy w Ostrowie, za pośrednictwem Zespołu Pieśni i Tańca Ostrowiacy udało się wyremontować część świetlicy w postaci modernizacji tarasu i  szatni a także docieplenia części ścian świetlicy oraz odświeżenia elewacji i wykonania obróbek blacharskich dachu, a także zakupu mebli. Zadanie to było możliwe dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Łączna wartość ww. prac w zakresie świetlic wyniosła ponad 400 tyś zł. 

- 18.jpg- 19.jpg

 - 20.jpg

Urząd Gminy

Urząd Gminy, który z roku na rok realizuje coraz więcej zadań i tym samym obsługuje większą liczbę petentów zyskał powiększony parking, który ułatwił zatrzymywanie pojazdów w dozwolonym i bezpiecznym miejscu. Ponadto w samym urzędzie dokonano remontu sali narad, w której odbywają się spotkania, narady, komisje, a także okresowo, w przypadku zwiększonej intensywności pracy – obsługa stron.  

- 21.jpg

 

Podsumowanie

Oprócz ww. inwestycji dokonano wiele innych drobniejszych prac w infrastrukturze gminnej, która na co dzień służy naszym mieszkańcom. Warto zwrócić uwagę, że sporo środków zostało wykorzystanych na opracowanie dokumentacji formalno – prawnej, która będzie stanowić fundament pod kolejne duże inwestycje. Największe środki – 500 tyś zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy kanalizacji na terenie gminy. Władze gminy mają zamiar w najbliższych latach skanalizować całą gminę, korzystając z wszelkich możliwych źródeł dofinansowania na ten cel. W mijającym roku udało się gminie pozyskać kwotę blisko 5,8 mln, które to będą przeznaczone na budowę kanalizacji w Michałówce, Grabowcu oraz Nienowicach oraz budowę przejścia pod Sanem. Planujemy, że prace rozpoczną się w 2022 roku. Oprócz przygotowywanej dokumentacji na budowę kanalizacji opracowywane są projekty na budowę chodników, przebudowę dróg, budowę oświetlenia oraz budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Mamy nadzieje, że kolejne lata będą również pomyśle pod względem inwestycyjnym dla Gminy Radymno.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak potężnej pracy na rzecz Gminy składamy najserdeczniejsze podziękowania: Pracownikom Urzędu Gminy i Przedsiębiorstwa Komunalnego z Prezesem na czele, Radnym, Sołtysom, Dyrektorom szkół wraz z Pracownikami, Projektantom, Wykonawcom, Inspektorom Nadzoru, a także wszystkim Społecznikom, którym leży na sercu dobro Gminy Radymno.

 

 
Gmina Radymno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).