Poniedziałek, 23 maja 2022r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADYMNO W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA PUNKTU DLA UCHODŹCÓW W CHOTYŃCU.

06 maja, 2022
Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADYMNO W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA

 PUNKTU DLA UCHODŹCÓW W CHOTYŃCU

 

 

W związku z licznymi prasowymi informacjami dot. wygaszenia punktu dla uchodźców w Chotyńcu, które szkalują dobre imię Wójta i  Gminy Radymno, pragnę przedstawić rzetelne informacje w tym zakresie.

 

Świetlica w Chotyńcu została utworzona w pierwszych dniach po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Wówczas, w ramach doraźnej pomocy, w porozumieniu ze służbami Wojewody Podkarpackiego, Gmina Radymno utworzyła tymczasowe punkty dla uchodźców w Chotyńcu, Piaskach, i w Świętem. W Chotyńcu i Piaskach miejsce mogło znaleźć max po  90 osób. W miejscowości Korczowa punkt recepcyjny został utworzony na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim, która na ten cel przekazała Gminie Radymno dotację w wysokości 250 tyś zł, następnie kwota ta została zwiększona o 90 tyś zł (łącznie 340 tyś zł). Dotacja ta mogła być wykorzystana tylko na punkt w Korczowej oraz w okresie 24.02.2022-13.03.2022 r. na funkcjonowanie punktu w Chotyńcu. Wszystkie pozostałe koszty ponosi gmina w ramach posiadanego budżetu. Nie jest więc prawdą, że Gmina mogła wykorzystać przyznaną dotację na dalsze funkcjonowanie punktu w Chotyńcu, gdyż od 13 marca br. koszty te mogły być ponoszone wyłącznie na punkt recepcyjny w Korczowej.

 

Po kilku dniach od wybuchu wojny, na podstawie decyzji Wojewody powstał punkt recepcyjny w Młynach w Hali Kijowskiej, który jest w stanie przyjąć nawet kilka tysięcy osób, a który oddalony jest od punktu w Chotyńcu o zaledwie 6 km. Ostatnie dni pokazują, że skala napływu uchodźców uległa znacznemu zmniejszeniu, co oznacza, że aktualnie nie ma konieczności funkcjonowania dodatkowych punktów dla uchodźców, zwłaszcza, że Wojewoda rozwiązała porozumienie z gminą na funkcjonowanie punktu recepcyjnego w Korczowej, w którym zwyczajnie nie było uchodźców. Nieliczne grono osób, które przekracza granice jest kierowane przez odpowiednie służby do punktu recepcyjnego w Młynach.

 

W świetlicy w Chotyńcu i w Piaskach brak jest zorganizowanej pomocy medycznej, psychologicznej oraz nie ma zapewnionej ochrony poprzez stosowne służby. Po przeprowadzonych kilkukrotnie wizjach na miejscu stwierdzono, że na miejscu przebywają osoby wymagające pomocy medycznej, której nie ma zapewnionej w tym miejscu. Dodatkowo, lokal ten nie spełnia również warunków do stałego zamieszkiwania. Wójt kilkukrotnie wcześniej apelował do samorządu wiejskiego o konieczność wygaszenia punktu, jednakże próby te okazały się bezskuteczne, gdyż do Chotyńca stale były przywożone osoby z punktu recepcyjnego w Młynach, w którym jest zapewniona kompleksowa pomoc dla uchodźców. 

 

W tej sytuacji, Wójt Gminy Radymno uwzględniając kwestie bezpieczeństwa osób przebywających, koordynacji działań z wszystkimi służbami zmierzającymi do utworzenia pomocy systemowej (której domaga się już większość mieszkańców gminy), a także racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi (do których zobowiązuje ustawa o finansach publicznych) Wójt zdecydował o zamknięciu punktów w Chotyńcu i Piaskach. Osobom przebywającym w świetlicach został zapewniony transport do innych miejsc na terenie powiatu jarosławskiego. Termin wygaszenia został ustalony na dzień 26 kwietnia, godz. 12.00. Część osób w Chotyńcu pozostała do środy i nikt z tego tytułu nie robił problemów. Używanie więc sformułowań takich jak,,wójt wyrzucił uchodźców” jest więc dużym nadużyciem, co więcej nie ma pokrycia w rzeczywistości.

 

Odnosząc się do kwestii wymiany zamku i montażu kamer, informuję że rozwiązania te miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie oraz mieszkańców miejscowości, a także dołożenie wszelkiej staranności w celu wypełniania ustawowych obowiązków, jakim jest odpowiedzialność za powierzone mienie.  Aktualnie trwają prace porządkowe w świetlicy oraz prace przygotowawcze do remontu budynku, który był zaplanowany wiele miesięcy wcześniej.  W ostatnich tygodniach Gmina Radymno podjęła szereg działań pomocowych dla uchodźców przekraczających granice z Ukrainą. Była to zarówno pomoc materialna, rzeczowa, logistyczna, organizacyjna, informacyjna. Nie mniej jednak Gmina dostosowuje działania do aktualnych potrzeb, uwzględniając wszelkie normy prawne, a także racjonalność podejmowanych inicjatyw.

 

Pytaniem otwartym pozostają rzeczywiste motywy działania polegającego na bezrefleksyjnym publicznym przedstawianiu nieprawdy i wypaczaniem rzeczywistego stanu rzeczy przez określone osoby, które nie posiadając wiedzy na tematy związane z gospodarka finansową jednostek samorządu terytorialnego i zakresem realizowanych przez taką jednostkę zadań, oraz posiadanych środków, usiłują publicznie i przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, napędzać spiralę nienawiści skierowaną przeciwko osobie Wójta Gminy Radymno, przy jednoczesnym instrumentalnym wykorzystaniu tragedii jaka dotknęła ludność narodowości ukraińskiej.

 

Działania takie są nie tylko naganne moralnie, ale ze względu na fakt, że głoszą i zawierają nieprawdziwe treści, muszą stać się przedmiotem pogłębionej analizy i refleksji prawnej pod kątem ewentualnej skonkretyzowanej odpowiedzialności osób takie nieprawdziwe stwierdzenia głoszących.

 

Co istotne, a zarazem zaskakujące, działania te podejmowane są przez określonych mieszkańców Gminy Radymno, którzy uciekając się do nich zdają się nie zauważać, że takimi działaniami szkodzą przede wszystkim wizerunkowi Gminy Radymno, która pomimo trudnej sytuacji związanej z napływem uchodźców doskonale poradziła sobie z zaistniałą sytuacją oraz podjęła i nadal podejmuje działania pomocowe. 

 

Działania te z przyczyn oczywistych nie mogą jednak odbywać się bezrefleksyjne, a przy ich podejmowaniu należy dawać prymat zasadzie proporcjonalności i adekwatności podejmowanych działań do rzeczywistych potrzeb. Nie sposób w tym znaczeniu uznać za zasadne prowadzenie punktu dla kilku osób, w sytuacji gdy kilka kilometrów dalej zlokalizowane jest punkt mogący pomieścić klika tysięcy ludzi, a który obecnie jest zajęty przez ludność narodowości ukraińskiej jedynie w małej części.

 

 

 

 

Bogdan Szylar

Wójt Gminy Radymno

 

 
Gmina Radymno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).