Piątek, 12 lipca 2024r. | Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
Pokaż menu

Dofinansowanie dla szkół w ramach rządowego programu “Aktywna Tablica”

29 listopada, 2021

 

- aktywna_tablica_popr..jpg

Gmina Radymno pozyskała kolejne środki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Beneficjentami są:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WŁADYSŁAWA WAŻNEGO W SOŚNICY  35 000,00 zł

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOTYŃCU 35 000,00 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DUŃKOWICACH 35 000,00 zł

4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STRAŻY GRANICZNEJ W ŁAZACH 35 000,00 zł

5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HR. ALEKSANDRA FREDRY W NIENOWICACH 35 000,00 zł

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Głównym celem Programu jest więc wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania innowacyjnych technologii.

Wszystkie szkoły wymienione szkoły pozyskały maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 35 000 zł. Zatem łączna kwota dofinasowania dla szkół z programu „Aktywna tablica” dla Gminy to 175 000,00 zł

Przyznane szkołom dofinasowanie będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych m.in. tablic interaktywnych, projektorów oraz nagłośnienia. Nie chodzi jednak wyłącznie o urozmaicenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Wnioskując o dotację, gmina uwzględniła przede wszystkim uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Mowa o takich zaburzeniach takich jak ADHD, dysleksja, dyskalkulia, autyzm, porażenia i uszkodzenia neurologiczne.

Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Pozostałe szkoły z terenu naszej gminy, które nie uzyskały wsparcia będą mogły składać wnioski w przyszłym 2022 roku.

 
Gmina Radymno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).