Sobota, 18 maja 2024r. | Imieniny: Eryka, Feliksa, Jana
Pokaż menu

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku – 16.02.2022 r.

11 lutego, 2022

Na podstawie na podstawie 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 9:00.

Zaplanowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXX sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika przedstawionego na XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pruchniku.
 6. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2022 rok (projekt 1).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruchnik (projekt 2).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 3),
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.  Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce (projekt 4).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce (projekt 5).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku (projekt 6).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym (projekt 7).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik (projekt 8).
 16. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 17. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:
Gmina Pruchnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).