Piątek, 12 lipca 2024r. | Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
Pokaż menu

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku – 30.09.2021 r.

27 września, 2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godz. 12:00 w Domu Strażaka OSP Pruchnik I.

Sesja odbędzie się w sposób tradycyjny, jednak ze względu na obowiązujący stan epidemii, zachowane zostaną środki ostrożności w postaci bezpiecznych odległości oraz środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne). W związku z powyższym proszę, aby po wejściu do budynku, bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad.
Planowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXVI sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2021 rok (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pruchnik na lata 2021-2030 r. (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Pruchnika. (projekt 4).
 11. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad:
Gmina Pruchnik

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).