Piątek, 12 lipca 2024r. | Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
Pokaż menu

Inwestycja w gospodarkę wodociągową – nowoczesna i rozbudowana stacja Uzdatniania Wody w Hawłowicach już działa

26 listopada, 2021

Woda, która trafia do mieszkańców z gminnej sieci wodociągowej płynie uzdatniona z nowoczesnej stacji uzdatniania wody, która została oddana do użytkowania przed końcem października br. Koszt budowy to ponad 5,2 mln zł.

Starania władz gminy o zapewnienie bezpiecznych i ciągłych dostaw wody, ze względu na ukształtowanie terenu i małą zasobność ujęć głębinowych, trwają od wielu lat. Od początku funkcjonowania samorządu na terenie gminy, czyli od roku 1990 zwodociągowana została cała gmina, powstawały nowe studnie, zbiorniki, przepompownie, wodociąg tranzytowy, jednak ciągle podstawowym problemem jest zwiększające się zużycie wody i zbyt mała ilość wody z ujęć oraz konieczność jej uzdatniania, ponieważ zawiera nadmierną ilość żelaza i manganu.

 

Na terenie Gminy Pruchnik odwierconych jest obecnie 18 studni głębinowych, z tego uzbrojonych jest 12, natomiast eksploatowanych - 10. Duża liczba studni niesie za sobą wysokie koszty eksploatacji związane m.in. z energią elektryczną, obsługą czy awariami urządzeń.

Większość zasobów wody pochodzi z Hawłowic, ponieważ ujęcie Rzeplin zaopatruje jedynie Sołectwo Rzeplin, Rozbórz Długi i Rozbórz Okrągły, a często jest niewystarczające.

Dotychczas dużym problemem było również to, że ze względu na małą wydajność dotychczasowej stacji uzdatniania, ponoszone były duże koszty i straty wody związane z koniecznością zużycia wody już uzdatnionej na procesy technologiczne w SUW i płukanie sieci. Obecnie sytuacja zasadniczo się zmieni.

Gmina Pruchnik w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” pozyskała ok. 2 mln zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, gmina Pruchnik”. CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI obejmujący roboty budowlane oraz nadzór inwestorski wyniósł ponad 5 224 000 zł. Pozostała kwota (ponad 3 mln zł) to środki własne Gminy Pruchnik, częściowo sfinansowane z pożyczki z NFOŚiGW.

Wykonawcą robót budowlanych była Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o., nadzór Inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowego „Inwest –Rol” Spółka z Przemyśla, dokumentację techniczną wykonał zespół projektantów pod kierownictwem firmy „SANpro” Wiesław Janowicz z Przemyśla.

Termin wykonania robót: 03-07-2020 do 17-09-2021r.
Umowny termin zakończenia robót przez Wykonawcę zaplanowany był do 27.07.2022 r., ale dzięki staraniom Gminy, możliwościom logistycznym, profesjonalizmowi Wykonawcy udało się zintensyfikować roboty i zakończyć inwestycję kilka miesięcy przed czasem.

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 30-09-2021 r., natomiast ostateczne pozwolenie na użytkowanie jest od 22.10.2021 r.

W ramach zadania wybudowano między innymi:

  • budynek stacji uzdatniania wody z instalacją technologiczną o następujących parametrach: wydajnością średniodobową wynosząca 1500 m³/d i maksymalną do 1950 m³/d
  • zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej o pojemności 2x150 m3
  • odstojnik popłuczyn z instalacją do oczyszczania wody popłucznej,
  • studzienki neutralizatora podchlorynu sodu,
  • sieci wodociągowe ciśnieniowe, kanalizacyjne, oświetleniowe na terenie stacji

Ponadto zagospodarowano teren przy stacji, wymieniono pompy głębinowe w 6 studniach wraz z przebudową obudów studni wierconych i wymianą rozdzielnic elektrycznych z szafkami sterowniczymi; odtworzono staw parkowy.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż obecnie stacja wykorzystuje ponownie w procesie technologicznym wodę zużywaną do płakania filtrów, co pozwoli znacząco ograniczyć ilość wody zużywanej do celów technologicznych. Woda, która nie nadaje się już do uzdatniania trafia do pobliskiego otwartego zbiornika wodnego, który w przyszłości planowany jest jako miejsce do rekreacji i wypoczynku, ponieważ woda zawiera jedynie zwiększone ilości pierwiastków takich jak żelazo i mangan, a nie zawiera zanieczyszczeń mechanicznych czy biologicznych.

Dzięki tej inwestycji wody, która trafi do kranów naszych mieszkańców będzie więcej i będzie ona lepszej jakości, jednak, nie rozwiązuje to problemu ilości wody, która jest możliwa do pozyskania. Konieczne są dalsze inwestycje, które pozwolą w sposób racjonalny i oszczędny wykorzystywać ten jakże cenny związek chemiczny. W planach jest budowa wodociągu tranzytowego ze zbiornikami wodnymi w najwyższym punkcie gminy, co ograniczy wysokie koszty eksploatacyjne związane z licznymi pompowniami, a także modernizacja sieci wodociągowej, ponieważ pierwsze budowane odcinki sieci mają już ponad 30 lat i były montowane z rur PCV łączonych na kielich i uszczelkę, co w terenach gdzie występują osuwiska stwarza problemy i powoduje straty w przesyle wody ze względu na brak 100 % szczelności.

Zmieniające się uwarunkowania klimatyczne oraz wysokie zużycie wody w okresach letnich nadal jednak będą stwarzać zagrożenie dostaw wody w okresach suszy, dlatego wrażliwość i odpowiedzialność, a także oszczędne korzystanie przez każdego z mieszkańców z gminnej sieci wodociągowej ma szczególne znaczenie.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z odbioru końcowego oraz zapoznania się ze szczegółowym funkcjonowaniem stacji w przygotowanym materiale wideo.

 

 

 


.sig_cont {width:280px;height:270px;}
Gmina Pruchnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).