Piątek, 29 września 2023r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

Uwaga! od 08.11.2021 do 10.12.2021 r. trwa dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. “Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”

26 października, 2021

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

 

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Gminy Pawłosiów przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?

  • indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
  • indywidualne wsparcie psychologiczne
  • indywidualne pośrednictwo pracy
  • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
  • płatny 6 miesięczny staż zawodowy
  • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Gminę Pawłosiów, które spełniają poniższe kryteria:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

-osoby w wieku 50 lat i więcej

-osoby długotrwale bezrobotne

-kobiety

-osoby z niepełnosprawnością

-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa

3) osoby ubogie pracujące ,osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 08.11.2021 do 10.12.2021 roku.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Gminy Pawłosiów, GOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy Pawłosiów oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie.

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 603 440 070

 

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz.

2. Zał. nr 1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.

3. Zał. nr 2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej.

4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.

5. Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.

6. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.

7. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy.

8. Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.

9. Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.

10. Oświadczenie o dochodach na 1 osobę w rodzinie.
Gmina Pawłosiów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).