Wtorek, 28 czerwca 2022r. | Imieniny: Leona, Ireneusza
Pokaż menu

UWAGA! NABÓR DO PROJEKTU PN. “DZISIAJ SIĘ UCZYSZ, JUTRO PRACUJESZ” PRZEDŁUŻONY DO 03.06.2022 R.

13 maja, 2022

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

 

 

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Gminy Pawłosiów przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?

  • indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
  • indywidualne wsparcie psychologiczne
  • indywidualne pośrednictwo pracy
  • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
  • płatny 6 miesięczny staż zawodowy
  • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Gminę Pawłosiów, które spełniają poniższe kryteria:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

-osoby w wieku 50 lat i więcej

-osoby długotrwale bezrobotne

-kobiety

-osoby z niepełnosprawnością

-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa

3) osoby ubogie pracujące ,osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

 

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 23.05.2022 do 03.06.2022 roku.

 

 

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Gminy Pawłosiów, GOPS Pawłosiów oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy Pawłosiów oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie. Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 603 440 070

 

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz.

2. Zał. nr 1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.

3. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.

4. Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.

5. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.

6. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy.

7. Klauzula informacyjna.

8. Oświadczenie o dochodach na 1 osobę w rodzinie.

9. Wniosek do ZUS.

10. Wytyczne do wniosku do ZUS.
Gmina Pawłosiów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).