Czwartek, 28 września 2023r. | Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka
Pokaż menu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za rok 2020 dla Wójta Gminy Pawłosiów

30 czerwca, 2021

W dniu 25 czerwca br, podczas XXVII sesji Rada Gminy Pawłosiów udzieliła jednogłośnie Wójtowi Mariuszowi Reń wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Przed podjęciem decyzji radni zapoznali się z raportem o stanie Gminy Pawłosiów za miniony rok, uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów, pozytywną opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Wójt zaprezentował raport, w którym podsumował swoją działalność, w szczególności zrealizowane w 2020 r. inwestycje, programy, strategie, uchwały rady gminy i fundusz sołecki. Raport zawierał także m.in. informacje o edukacji, pomocy społecznej, gospodarce odpadami, gospodarce wodno - kanalizacyjnej i  wydarzeniach patriotyczno - kulturalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok, dochody gminy wykonano w kwocie 40 141 492,39 zł, co stanowi 92,10 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 37 815 151,83 zł (98,28 % planu).

Wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 36 866 650,12 zł, co stanowi 82,23 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 34 210 339,35 zł (89,64 % planu).

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3 274 842,27 zł.

Wójt Mariusz Reń dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium powiedział - Cieszę się, że ocena mojej pracy jest pozytywna, a Państwo Radni swoją postawą i odpowiedzialnością wspierają moje działania, które skierowane są w stronę naszych mieszkańców, poprawy ich bytu oraz rozwoju poszczególnych sołectw. Zawsze staram się realizować budżet  transparentnie, racjonalnie  i odpowiedzialnie.
Gmina Pawłosiów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).