Czwartek, 22 lutego 2024r. | Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
Pokaż menu

Budżet gminy na 2022 rok przyjęty jednogłośnie

03 stycznia, 2022

30 grudnia 2021 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Pawłosiów. Było to jedno z ważniejszych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia budżetu na 2022 rok określającego dochody i wydatki Gminy Pawłosiów. Wcześniej projekt budżetu poparły stałe komisje Rady, a Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała go pozytywnie oceniając jego zgodność z prawem pod kątem formalnym oraz rachunkowym. Uchwała budżetowa została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Dochody gminy przyjęto na poziomie 32 837 924,40 zł, z tego dochody bieżące to kwota 32 577 924,40 zł, a dochody majątkowe 260 000,00 zł.

Wydatki wyniosą 34 437 924,40 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 32 365 624,40 zł, a wydatki majątkowe 2 072 300,00 zł.

W budżecie na 2022 rok największe wydatki przeznacza się na finansowanie zadań oświatowych w wysokości 10 103 504,00 zł. Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opieka społeczna stanowią kwotę w wysokości 8 735 240,00 zł. Na realizację zadań zaplanowanych przez poszczególne sołectwa wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 326 883,43 zł. Zabezpieczono również środki na wkład własny do zadań finansowanych w ramach programu „Polski Ład”.

Wójt Mariusz Reń podziękował Radzie za zatwierdzenie budżetu  na 2022 rok oraz za współpracę, dzięki której udało się wykonać szereg prac, mających na celu rozwój Gminy.

Ważnym punktem sesji było także podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2020 - 2030. Radni zatwierdzili także  m.in. zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów, Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także plan pracy Rady Gminy oraz jej stałych komisji na kolejny rok.
Gmina Pawłosiów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).