Piątek, 12 lipca 2024r. | Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
Pokaż menu

GRANT PPGR NA SPRZĘT – UZUPEŁNIENIE ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ

02 grudnia, 2021

Baner - Projekt Granty PPGr - Zmiany w zapisach dokumentacji konkursowej

W związku koniecznością weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu ”Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia i nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym PPGR, o dostarczenie do tut. Urzędu:

1. Kopii świadectwa pracy lub umowy o pracę lub legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia z KOWR lub zaświadczenia z ZUS lub innego dokumentu wydanego przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR – potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie przypominamy, że o wsparcie mogą starać się rodziny, których:

- dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (dotyczy np. dofinansowania w wys. 1500 zł z ARiMR)

UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wsparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Laszki w pok. Nr 22 w terminie do 14.12.2021 r. o godz. 15:00

Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Źródło: Urząd Gminy LaszkiGmina Laszki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).