Środa, 5 października 2022r. | Imieniny: Placyda, Apolinarego
Pokaż menu

Posiłek w szkole i w domu

01 sierpnia, 2022
Historyczna panorama miasta / Mcdrwal - Praca własna / wycinek / Wikipedia / CC BY 3.0 Historyczna panorama miasta / Mcdrwal - Praca własna / wycinek / Wikipedia / CC BY 3.0

News zdjęcie id 899

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu informuje, że od sierpnia 2022 r. można składać wnioski i dokumenty w sprawie przyznania obiadów dla dzieci w szkołach w ramach programu: Posiłek w szkole i w domu.

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie:

- rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900 zł

- pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Piekarska 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 16 624 86 30 lub 16 624 86 59
Gmina Jarosław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).