Piątek, 12 lipca 2024r. | Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
Pokaż menu

Gmina Jarosław uzyskała dofinansowanie w wysokości 10.450.000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i cyfryzację usług publicznych i komunalnych

16 grudnia, 2021

News zdjęcie id 821

Ważna informacja dla Mieszkańców Gminy na temat planowanych działań w pierwszej połowie przyszłego roku.

Gmina Jarosław uzyskała dofinansowanie w wysokości 10.450.000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i cyfryzację usług publicznych i komunalnych.

W ostatnim okresie Gmina skorzystała z możliwości finansowych, jakie daje dofinasowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Uzyskaliśmy dofinasowanie w wysokości 10.450.000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i cyfryzację usług publicznych i komunalnych. W ramach tego zadania zrealizujemy wymianę wodomierzy na nowe (wymiana liczników będzie bezpłatna), wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu i modernizację urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków.

 

Celem projektu jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków a także poprawę warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją tj. zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Modernizacja przepompowni ścieków to skomplikowane, wymagające szczegółowego planowania zadanie, jest jednak jedynym rozwiązaniem w przypadku przestarzałych obiektów. Przestarzała technologia urządzeń bądź też ich zły stan prowadzą zarówno do spadku efektywności funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, jak i poważnych w skutkach awarii. Każda przepompownia ścieków po kilkunastu latach pracy wymaga odtworzenia bądź radykalnych zmian technologicznych z uwagi na korozję materiału zbiornika i jego wyposażenia, utratę pierwotnych parametrów pomp, zmianę ilości dopływających ścieków, ogólną estetykę lub warunki BHP. Działania, które planujemy pozwolą nie tylko zwiększyć efektywność pracy urządzeń, ale także podniosą poziom ekologiczności zastosowanych rozwiązań.

Ponadto planujemy wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Dzięki temu inkasenci nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. System taki ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty. System ten również zarejestruje i odbierze wysyłane z nakładki alarmy, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub zewnętrznej ingerencji czy też prób demontażu, co pozwala na bezzwłoczną reakcję. Rozwiązanie to stanowi ogromne udogodnienie dla odbiorców wody jak i dla zakładu komunalnego. Przede wszystkim kontroli pomiaru i zużycia wody poprzez aktualny stan wodomierza można dokonać każdego dnia - nawet w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości lub utrudnionego dostępu do posesji. System pozwala również na wykonywanie rozliczeń w dowolnym momencie np. w przypadku sprzedaży nieruchomości i zmiany właściciela w połowie okresu rozliczeniowego.

 

Prace przy wymianie wodomierzy zamierzamy przeprowadzić w pierwszej połowie 2022 roku, tak więc z dużym wyprzedzeniem informujemy i uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców o przygotowanie się na wymianę tj. umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy – odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany bowiem przyłącze wodomierza nie może być zamurowane lub nadmiernie obudowane lub zapłytkowane, a otwór rewizyjny musi zapewniać możliwość wykonania prac instalacyjnych.

Harmonogram wymiany zostanie opracowany i podany do wiadomości mieszkańców po rozstrzygnięciu przetargu, który planujemy najpóźniej w terminie koniec lutego – początek marca.
Gmina Jarosław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).